Adverteren

Het is tijd om de band met onze luisteraars te versterken. We willen organisaties en ondernemers die willen adverteren enthousiast maken voor christelijkeradio.nl en haar nieuwe aanbod van geluid voor de christelijke achterban.

We hebben ambitie en denken met u mee: Betaalbare reclame met een hoog rendement!

We bieden deze betaalbare reclamemogelijkheden voor u aan om nieuwe kansen te genereren om uw bedrijf of organisatie te presenteren onder de grote luistergroep van christelijkeradio.nl. Een doelgroep die trouw is, de gunningsfactor heeft en tevens wat te besteden heeft. We willen laten zien dat christelijkeradio.nl klaar is voor de toekomst.

Wilt u adverteren? Mail dan naar [email protected].

Tarieven

Radiocommercial

Lengte spot : maximaal 20 seconden
Lengte tag-on : 5-8 seconden
Tarief : €2,10 per seconde
Uitzendperiode : Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 21.00 uur
Productiekosten : €150,- (enkele stem)

Banner website

Homepage : €195,- p/ week
Radioplayer : €100,- p/week
Formaat : 720x405 pixels
Bestand : JPG/PNG/GIF

Sponsoring nieuws & weer

Lengte promo : maximaal 7 seconden
Tarief per dag : €150,-
Materiaal : productie christelijkeradio.nl

Voorwaarden

Productie van banners en commercials komen voor rekening en blijven eigendom van de adverteerder, tenzij anders is overeengekomen.

Christelijkeradio.nl behoudt zich het recht voor campagnes zonder opgave van reden te weigeren.

De genoemde prijzen zijn excl. btw.